EC
Skip Navigation Links
Election Commission of Madhya Pradesh
<< Skip Navigation Links.
Phone No. of Divisional Commissioner
S.No.
Division Name
Commissioner Name
STD Code
Office Phone No. Residence Phone No. Mobile No. Fax No.
1.
Indore Shri Sanjay Dubey 0731 2435111
2535222
2700888
2535113
+91-88891-50333       2539552
2.
Ujjain Dr. Ravindra Kumar Pachour 0734 2511671 2511670 +91- - 2510553
3.
Gwalior Shri K.K. Khare 0751 2452800 2340100
2340101
+91-94250-85001 2457801
4.
Chambal Shri Shivanand Dubey 07532 232900 232660 +91-94069-56396 233970
5.
Rewa Shri K.P. Rahi 07662 241766 241888 +91- - 241766
6.
Shahdol Shri D. P. Ahirwar 07652 245555 242000 +91-94254-76636 241222
7.
Sagar Shri Yogendra Sharma 07582 224400 224554 +91- - 228087
8.
Bhopal Shri S.B. Singh 0755 2540399
2548399
2431082
2431083
+91-94251-30030 2548262
2548399
9.
Narmadapuram Shri B.K. Thomas 0754 250000 250500 +91- -
 +91- -
254262
10.
Jabalpur Shri. Deepak Khandekar 0761 2679000 2679001 +91-99813-06364
+91-94250-13101
2679617